lauantai 26. syyskuuta 2009

Piikatupa osa II, Maids' cottage part II, Pigstugan del II

Piikatupa jatkuu…

The maids´cottage continues…

Pigstugan fortsätter…
Tuvasta avautuu ovi niitylle, jossa on karjaa.

A door opens out to a meadow with cattle.

Dörren öppnas till ängen med boskap.

Puukengät levisivät 1600-luvulla Hollannista Suomeen. Niitä käytettiin yksinomaan ulkotöissä. Ne olivat oivat jalkineet kostealla ja mutaisella pellolla työskentelyyn. Sisälle tultaessa ne jättettiin aina ovensuuhun. Pehmikkeenä ja lämmikkeenä puukengissä käytettiin olkia tai heiniä.

Wooden shoes spread from Holland to Finland in 17th century. They were used solely in the outdoor work – they were suitable for wet and muddy fields. Grass or straw was used inside to warm and soften the shoes.

Träskor spreds från Holland till Finland på 1600-talet. Skorna användes bara ute. De var lämpliga på våta och muddriga åkrar. Hö eller strå användes inne för att värma och uppmjuka skorna.

Tämä on tyypillinen hyllysänky, jossa on puutapit rappusina – tästä tulee sanonta kiivetä yöpuulle. Tässä sängyssä nukkuu yhteensä kuusi piikaa. Piiat ovat nousseet kiireessä, kun sängyt ovat vielä petaamatta.

This is a typical shelf bed in which six maids can sleep in. They have woken up in hurry because the beds are unmade.

Det här är en typisk hyllsäng. I den sover sex pigor. De har plötsligt vaknat och därför är sängarna obäddade.

Lähteet: Lehtinen, Idikó, Sihvo, Pirkko. 2005. Rahwaan puku. Museovirasto, Helsinki. 280 s.

Piikatupa osa I, Maids' cottage part I, Pigstugan del IPiikatupa tuli valmiiksi. Piikatuvassa nukkuvat kartanon piiat ja siellä syödään palvelusväen ateriat.

I finalized the maids’ cottage. The maids of the manor sleep in it and also the meals of the servants are eaten there.

Pigstugan blev färdig. I stugan sover pigorna och betjänternas mål intas där.
Aamiainen – puuroa, ruisleipää, voita ja teetä, on katettu ja yksi piika ja renki ovatkin jo syömässä. Sen jälkeen talon raskaat työt odottavat.

The breakfast is ready: porrigde, rye bread, butter and tea. One maid and workman of the manor are already eating and preparing for the hard day of work.

Frukosten är serverad: gröt, rågbröd, smör och te. En piga och dräng äter redan och förberäder sig för en hård dags arbete.


Joitakin yksityiskohtia piikatuvasta: hyllyt seinällä, ruoanvalmistuastiat – isossa kaiverretussa puunrungossa tehdään taikinaa, kuivakukkia. Kissanpentukin on saanut oman aamupalansa.

Some details of the maids´cottage: shelves on the wall, cookware – the big carved log is for making dough, dryed flowers. A kitten has got her own breakfast as well.

Några detaljer: hyllorna på väggen, kärl för matlagning - den utgröpna stocken är för att laga deg, torra blommor. Kattungen har också fått sin egen frukost.Piikatuvassa vaatteet roikkuvat naulassa – ei mitään hienoja arkkuja tänne. 1700-luvun talonpoikaistytön kallein omaisuus oli punainen verkahame. Punainen oli kaikkein arvokkain väri, koska sitä ei saanut värjättyä kotoisilla kasviväreillä, vaan tarvittiin ulkomailta tuotua punavaäriä, kokenillia. Seinällä roikkuu myös kaksi raidallista esiliinaa ja huivi.

In the maids’ cottage the clothes hang on the nails – no fancy cloth chests here. The most valuable possession of a 18th century peasant girl was a red skirt. The red colour was the most appreciated because the colouring could not be made by the domestic natural colours but the expensive cochenil colour was imported. Other clothes hanging are two striped aprons and a scarf.

I pigstugan hänger kläderna på spikar – inga fina kistor här. På 1700-talet var bondeflickans värdefullaste egendomen en röd kjol. Den röda färgen var mest värdefull därför att tyget kunde inte färgas med inhemska naturfärger utan cochenill färgen måste importeras.
Rukki. Rukin pyörä on muovinen lelunosa.
A spinning wheel. The wheel part is a part of plastic wooden toy.
En spinnrock. Hjulet är en del av en plastleksak.torstai 24. syyskuuta 2009

Hattu, Hat, Hatt

Olen puuhaillut viime päivinä piika-aitan parissa, mutta se ei ole vielä valmis. Aittakuvia odotellessa, Marie-serkku haluaa poseerata uudessa hatussaan. Tämän hatun kanssa ei voi kulkea huomaamattomana.

The last couple of evenings I have been working with the maids´ cottge but it is not ready yet. While waiting, cousin Marie wanted to pose with her new hat. With this hat she will definetely be noticed.

De senaste kvällarna har jag jobbat med pigstugan men den är inte ännu färdig. Under tiden vill kusin Marie posera med sin ny hatt. Med den kan hon inte gå obemärkt.
sunnuntai 20. syyskuuta 2009

Kapioarkku, A bride chest, En brudkista

Aloitin vinttiprojektin maalaamalla ja täyttämällä yhden kapioarkun. 1700-luvulla paremmat vaatteet säilytettiin arkuissa lämmittämättömässä tilassa, jossa ne kiersivät seinustoja. Jokaisella talon asukkaalla saattoi olla omansa. Huonommat vaatteet säilytettiin puulaatikoissa. Enää kahdeksan arkkua jäljellä...

I started the attic project by painting a bride chest. Before marriage a bride collected linen for her household in the chest. Chests were also used for storaging fine clothes - every member of the household got one and they were stored in the attic or anouther unwarmed room. Still eight chests to go in this attic project...

Jag startade vindprojektet med en brudkista. På 1700-talet förvarade man finkläder i kistor - var och en hade en egen kista på vinden eller i ett annat ovärmt rum. Vanliga kläder förvarades i trälådor. Ännu återstår åtta kistor i det här projektet...


Kirstu on täynnä tarpeellisia asusteita ja on myös sisältä koristeltu kuten kirstut tuohon aikaan olivat.

The chest is full of clothes and decorated also inside.

Kistan är full av kläder och dekorerad också på insidan.


Hienon naisen vaatteita: silkkinen päällyshame, silkkikengät ja olkihattu.

Clothes of a lady: overskirt of silk, silk shoes and a straw bonnet.

Kläderna av en fin dam: ytterkjol och skor av siden och en stråhatt.
keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Uudet hyllyt, New shelves, Nya hyllor

Uudet avohyllyt piikatupaan tulivat valmiiksi - ne on maalattu sopimaan Järvsöstolen tuolin kanssa yhteen. Sisällä on yksinkertaisia puu- ja posliiniastioita. Hyllyt on tehty ohuesta koivuvanerista.

I made open shelves to the maid cottage to go with the Järvsöstolen chair. They are made of birch plywood. There are some simple wood and china dishes inside.

Jag byggde öppna hyllor i pigstugan i samma stil som Järvsöstolen. De är gjorda av björkfaner. På hyllorna ligger enkla kärl av trä och porslin.perjantai 11. syyskuuta 2009

Aateliston lasten ja nuorten koulutus 1700-luvulla, Education of the young nobility in 18th century, skolning av adelbarn i 1700-taletLasten koulutus aloitettiin jo varhaisessa lapsuudessa noin 3-4-vuotiaana. Ensin opittiin lukemista ja ranskan kieltä kielioppeineen ja sitten kristinuskon perusteita yksityisopettajien johdolla. Oikeinkirjoitukseen ei sen sijaan kiinnitetty paljon huomiota – ensinnäkin oikeinkirjoitus ei ollut vielä muotoutunut ja toisaalta sitä ei pidetty tärkeänä kuin vasta yliopistovaiheessa. Sen sijaan kirjeiden kirjoittamista opiskeltiin ahkerasti - niiden tyyli oli erityisen tärkeää.

Tiukka tapakasvatus kuului myös lapsuuteen. Sen avulla lapsesta haluttiin karsia pois viettien ohjaama ”eläimellinen” käytös ja luoda pohja myöhemmälle koulutukselle.

Noin seitsemän vuoden iässä poikien opinto-ohjelmaan lisättiin aritmetiikan, latinan ja ehkä saksan tai ranskan kielten opintoja. Tytöt oppivan puolestaan kieliä, historiaa, musiikkia ja taiteita – saatettiin esimerkiksi tanssia tuntikausia. Myös kielikylpy oli tavallinen opetusmetodi. Sosiaalisia taitoja pidettiin erittäin tärkeinä, sillä aatelisen hienostuneisuuden takana oli kova työ.

Pojilla pelkän kotiopetuksen ei katsottu riittävän monipuolisen koulutusohjelman läpikäymiseen, joten nuoret siirtyivät yleensä noin 12 vuoden iässä yliopistoon. Aatelispojat opiskelivat yliopistossa maksuttomien julkisten luentojen ohella yksityisesti vanhempien opiskelijoiden ohjauksessa ja professorien maksullisissa kollegioissa. Yliopisto-opintohin kuuluvat perusoppiaineina klassinen humanismi ja latinan kielen opinnot. Lisänä oli mm. teologiaa, filosofiaa, retoriikkaa, matematiikkaa, maantiedettä, historiaa, valtio-oppia, oikeustiedettä ja kansankielten opintoja. Opintojen oheen kuului myös fyysisiä harjoituksia eli pallopelejä, ratsastusta, tanssia ja asetaitoja. Upseerinurasta haaveilevat nuorukaiset osallistuivat myös sotataitojen erityiskursseille tai palkkasivat yksityisopettajakseen alan asiantuntijan.

Jokaisen opiskelijan tuli myös sisäistää oma säätyarvonsa ja siihen liittyvät hyvän elämän eettiset ohjeet. Keskeisiä aatelismiehen hyveitä olivat viisaus, hurskaus, kohtuullisuus, kuuliaisuus, oikeudenmukaisuus, mielenlujuus, itsehillintä ja rohkeus.

1700-luvulla ajateltiin, että ihmisen ulkomuoto ja elekieli ilmentävät hänen sosiaalista asemaansa. Näin ollen aatelismiehet pyrkivät erilaisten harjoitusten avulla jalostamaan fyysisestä olemuksestaan ja liikkeistään yhä kauniimpia ja hallitumpia, mutta käytöksessä tai olemuksessa nämä vuosikausien ponnistelut eivät saaneet näkyä, vaan kaiken tuli vaikuttaa ulospäin luonnollisen vaivattomalta. Ihanteelliseksi koulittu fyysinen olemus ja liikehdintä toimivat tehokkaana ylhäisaateliston sosiaalisen eriytymisen välineenä.

Sujuva ranskan kielen taito oli sekä korkean aseman edellytys että sen merkki. Kohtuullinen ranskan kielen taito ei riittänyt, sillä vasta keskustelutaidon hienostuneimpien nyanssien hallinta kertoi puhujan korkeasta asemasta. Käytettyjen sanojen ja sanontojen piti olla kohteliaita, älykkäitä ja yleisesti käytössä.

Ylhäisöpiirien kanssakäymistä ja kommunikaatiota tarkasti määrittelevän etiketin säännöstöjen omaksuminen edellytti pitempiaikaista oleskelua jossain hienostuneen mannermaisen tapakulttuurin metropolissa. Niinpä pitkä, usein kuukausien mittainen opintomatka ulkomaille kuului olennaisena osana opiskeluun. Matkareitit laadittiin kulkemaan yleensä Saksan läpi Alankomaihin, josta jatkettiin Englannin kautta ainakin Ranskaan ja rahojen vielä riittäessä antiikin kulttuurin kehtoon Italiaan. Opintomatkalaiset hankkivat viimeisen silauksen tapa- ja keskustelukulttuuriin Pariisissa, jonka seurapiirit olivat edelläkävijänä pukeutumis-, käytös- ja puhenormistoissa.

The education of children started at home in the age of 3 or 4 with reading, French and basics of Christianity. Boys usually began university studies in the age of 12. Girls got further private education at home in languages, music and arts.

Barnens utbildning började i hemmet i tre eller fyra års ålder med läsning, franska och religionskunskap. Pojkar började vanligen universitetsstudier i tolv års ålder. Flickor fick privata tilläggsstudier i hemmet i språk, musik och konst.


Lähteet:
-Sivistys kuului myös aatelistytölle. Artikkeli Antiikki-lehdessä – perustuu Jessica Parland von Essenin väitöskirjaan Behagets Betydelser – Döttrarnas edukation iden sena 1700-talets adelskultur.
-Liisa Lagerstam. Aristokraattinen maailmakirja. Opintomatkat osana 1600-luvun ruotsalaista aateliskasvatusta. Kirjassa Hetkiä historiassa. Toim. Henri Terho. Cultural History – Kulttuurihistoria 2. Kulttuurihistoria: Turku 2002, 145–158.

keskiviikko 9. syyskuuta 2009

Kouluhuone, School room, SkolrummetVihdoin kouluhuone on ihan valmis!

Finally the school room is ready.

Äntligen är skolrummet färdigt.

Tämä on erikoinen 1700-luvun opettajan tuoli. Mm. Carl von Linné käytti sellaista kasvitiedettä opettaessaan.

This is a special chair for 18th century teacher. Carl von Linné used one when lecturing botany.

Det här är en speciell stol för en 1700-tals lärare. Carl von Linné hade en sådan när han undervisade botanik.
Kokoelmien säilytyslipasto täynnä kasvipiirroksia, kiviä ja koralleja.

The chest of drawers for collections is full of plant drawings, stones and coral samples.

Samlingsskåpet är fullt med växtbilder, stenar och korallprover.


Tässä koulussa keskitytään luonnontieteeseen. Koeputkia, koemaljakoits, simpukankuoria, meripihkaa ja perhosia. Koeputket ja -maljakot voivat olla hieman väärässä ajassa eli liian aikaisin, mutta onneksi tämä on nukkekoti...

In this school they concentrate on natural sciences, obviously. Testing tubes, chemist flasks, sea shells, amber and butterflies. The tubes and flasks might be a bit out of time, actually too early, but luckily this is a doll house...

I den här skolan fokuserar man på naturvetenskaper. Provrör, kemiflaskor, snäckor, bärnsten och fjärilar. Provrören och flaskorna kan vara förtida men till all lycka är det här ett dockskåp...

Koulutavaroita sivupöydällä ja sen vieressä: kartta, kasvipiirrostauluja, helmitaulu, kasvikokoelma laatikossa ja ristipistoaakkoset.

Different items needes for teaching: maps, plant drawings, an abacus, collected plants in the drawer and needlepoint alphabets.

Olika skolsaker på sidobordet och bredvid det: kartor, växtbilder, pärltavla, insamlade växter i lådan och bokstäver i korsstygn.


Pullot lipaston päällä.

The bottles on the chest of drawers

Flaskorna på byrån.
Takahuone, josta on portaikko alakertaan lastenhuoneeseen.

The back room with a staircase to the nursery.

Bakrummet med en trappa till barnrummet.
Kotiopettajattaren makuusoppi olennaisine tavaroineen: päästävedettävä kolmiosainen tuolisänky, kaakeliuuni, potta, kirja, kynttilä ja mukillinen lämmintä maitoa.

The sleeping chamber of the governess with the essentials: a 3 piece chair bed, a tiled stove, a potty, a book, a candle and a mug of warm milk.

Guvernantens sovalkov med nescessitäter: tredelad stolsäng, kakelugnen, pottan, boken, ljustaken och en mugg varm mjölk